លោកស្រី គុយ គីមអាន ស្វែងរក​បងប្រុស គុយ ចាន់សុវ៉ាត់ឌី ប្អូនស្រី គុយ ចាន់ថា និង​ប្អូនប្រុស គុយ ចាន់ធី

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោក គុយ ចាន់សុវ៉ាត់ឌី ហៅ ដំរី លោកស្រី គុយ ចាន់ថា លោក គុយ ចាន់ធី លោកស្រី គុយ គីមបេ…
Read More...

លោកស្រី ហ៊ិន ស៊ីណើប ស្វែង​រក​ប្អូនប្រុសឈ្មោះ ហ៊ិន សាងត ហៅ ពេជ្រ សំភា

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោក ហ៊ិន សាងត ហៅ ពេជ្រ សំភា ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុស​បង្កើតរបស់លោកស្រី ហ៊ិន ស៊ីណើប ។ លោកស្រី ហ៊ិន ស៊ីណើប…
Read More...

លោកស្រី តាំង គីមផូន ស្វែងរក​​​បងប្រុស​ឈ្មោះ តាំង គីមឡក

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោក តាំង គីមឡក ដែល​ត្រូវជា​បងប្រុស​របស់​លោកស្រី តាំង គីមផូន ។​ លោកស្រី មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ តាំង ហ្ស៊ី…
Read More...

លោកស្រី ភាស់ ហៅ នឹន សុភ័ក្រ ស្វែងរកលោកឪពុក និងបងប្រុសបងស្រី

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោកតា សៅ លោកស្រី ភណ្ឌ និងលោក ភា ដែលត្រូវ​ជាឪពុក និង​បងស្រីបងប្រុស​របស់​លោកស្រី ភាស់ ។ លោកស្រី…
Read More...

លោកស្រី ជួប ស៊ីម៉ុន ហៅ​ក្រៅ ម៉ុន ស្វែង​រក​កូន​បង្កើត

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោក ប៉េង ឡុង កើត​ឆ្នាំ១៩៨៣ ត្រូវ​ជា​កូន​របស់​លោកស្រី ជួប ស៊ីម៉ុន ដែល​បាន​បាត់​កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៣…
Read More...

លោក សំរិទ្ធ ប៊ុនរឿន ស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ និងសាច់ថ្លៃ

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​ក្រុម​គ្រួសារ​ និង​បង​សាច់​ថ្លៃ របស់​លោក​ សំរិទ្ធ ប៊ុនរឿន។​ លោក សំរិទ្ធ ប៊ុនរឿន អាយុ៥០ឆ្នាំ…
Read More...

លោក អៀ ចាន់បូណា​ ស្វែងរក​ប្អូនស្រី​បង្កើត

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​ប្អូនស្រី​របស់​លោក​ អៀ ចាន់បូណា ។​ មុន​ឆ្នាំ ១៩៧៥ ក្រុម​គ្រួសារ​លោក អៀ ចាន់បូណា រស់នៅ​ផ្លូវ​សុខហុក…
Read More...

លោកស្រី សែម យ៉ម ស្វែងរក​ឈ្មោះ អាន គឹមស្រៀង ត្រូវ​ជា​ស្វាមី

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោក អាន គឹមស្រៀង ដែល​ត្រូវ​ជា​ស្វាមី​របស់​លោកស្រី​ សែម យ៉ម។ នៅឆ្នាំ១៩៧២ លោកស្រី សែម យ៉ម បានរៀបការជាមួយលោក…
Read More...

លោកស្រី អ៊ឹង អ៊ីលួង ហៅ ឪមួយ ​ស្វែងរក​គ្រួសារ

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោកតា អ៊ឹង ថេងពោ លោកយាយ ងួន ស៊ីវ លោក អ៊ឹង ជីស៊ាង លោក អ៊ឹង ជីពាំង លោក អ៊ឹង ជីគង់ លោក អ៊ឹង ជីគាត…
Read More...

​លោកស្រី ឯក យ៉ែន ស្វែងរក​លោកស្រី ជន អេង ត្រូវជា​ក្មួយ​ជីដូនមួយ

កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ "នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន" សូម​ប្រកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែង​​រក​លោកស្រី ជន អេង ដែល​ត្រូវ​ជា​ក្មួយ​ជីដូនមួយ​របស់​លោកស្រី ឯក យ៉ែន ។ នៅមុន​ឆ្នាំ ១៩៧៥ លោកស្រី ឯក យ៉ែន…
Read More...