ករណី​លេខ ០៨១ លោក ម៉ឺន ផាន ស្វែងរក​បងប្រុស​ឈ្មោះ ម៉ឺន ផន

លោក ម៉ឺន ផាន អាយុ ៤៨ឆ្នាំ មាន​ស្រុកកំណើត​ភូមិ​ត្រពាំឈើទាល ឃុំ​គូស ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ។ លោក មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ សួន ថេង ម្ដាយ​ឈ្មោះ ច័ន្ទ សេម និង​បងប្អូន៣នាក់។ បងប្រុស​ទី១ឈ្មោះ ម៉ឺន…
Read More...

លោកយាយ អ៊ូ គឹមជ្រា សូមប្រកាសស្វែងរក ក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ ដែលបានបែកគ្នាក្នុងសម័យប៉ុលពត

លោកយាយ អ៊ូ គឹមជ្រា សូមប្រកាសស្វែងរក ក្មួយប្រុសឈ្មោះ ឮ ប៉ូឡូ ដែលបានបែកគ្នាក្នុងសម័យប៉ុលពត។ សូមទស្សនាការស្វែងរក ក្មួយប្រុសរបស់លោកយាយ អ៊ូ គឹមជា ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកយាយ ចាយ ព្រឿង សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសឈ្មោះ ចាយ ខន ដែលបានបែកគ្នាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម

លោកយាយ ចាយ ព្រឿង សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសឈ្មោះ ចាយ ខន ដែលបានបែកគ្នាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។ សូមទស្សនាការស្វែងរក កូនប្រុសរបស់លោកយាយ ចាយ ព្រឿង ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោក រៀម សាញ់ សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀម ឧស្សាហ៌ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម

លោក រៀម សាញ់ សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនប្រុសឈ្មោះ សៀម ឧស្សាហ៌ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម។ សូមទស្សនាការស្វែងរក ប្អូនប្រុសរបស់លោក រៀម សាញ់ ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកស្រី មួន ពៅ សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ មួន មាន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥

លោកស្រី មួន ពៅ សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ មួន មាន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ សូមទស្សនាការស្វែងរក បងប្រុសរបស់លោកស្រី  មួន ពៅ ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកស្រី អ៊ឹម ធឿន សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនស្រីឈ្មោះ អ៊ឹម សៀម ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម

លោកស្រី អ៊ឹម ធឿន សូមប្រកាសស្វែងរក ប្អូនស្រីឈ្មោះ អ៊ឹម សៀម ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម។ សូមទស្សនាការស្វែងរក ប្អូនស្រីរបស់លោកស្រី អ៊ឹម ធឿន ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោកស្រី វិញ ចិន្តា សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ចាន់ ចែមួយ បងប្រុសទី១ឈ្មោះ វិញ រ័ត្ន ហៅ ណាក់…

លោកស្រី វិញ ចិន្តា សូមប្រកាសស្វែងរក អ្នកម្ដាយឈ្មោះ ចាន់ ចែមួយ បងប្រុសទី១ឈ្មោះ វិញ រ័ត្ន ហៅ ណាក់ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ សូមទស្សនាការស្វែងរក អ្នកម្ដាយ និងបងប្រុសរបស់លោកស្រី វិញ…
Read More...

លោកស្រី ពៅ ស៊ីនួន សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ ជូ ចាន់ថន ហៅ ញ៉ោ ប្អូនប្រុសឈ្មោះ ជូ រីស្លាត ហៅ ទូច…

លោកស្រី ពៅ ស៊ីនួន សូមប្រកាសស្វែងរក បងប្រុសឈ្មោះ ជូ ចាន់ថន ហៅ ញ៉ោ ប្អូនប្រុសឈ្មោះ ជូ រីស្លាត ហៅ ទូច ប្អូនស្រីឈ្មោះ ជូ សុផាន់នី ប្អូនស្រីឈ្មោះ ជូ សុផាន់ណា ហៅ ស្រីម៉ៅ ប្អូនស្រីឈ្មោះ ជូ…
Read More...

លោកស្រី សេក សារុំ សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីឈ្មោះ សេក ស៊ីណា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម

លោកស្រី សេក សារុំ សូមប្រកាសស្វែងរក បងស្រីឈ្មោះ សេក ស៊ីណា ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្រ្គាម។ សូមទស្សនាការស្វែងរក បងស្រីរបស់លោកស្រី សេក សារុំ ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...

លោក គុយ ម៉ន សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសឈ្មោះ ឃុត ថុន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤

លោក គុយ ម៉ន សូមប្រកាសស្វែងរក កូនប្រុសឈ្មោះ ឃុត ថុន ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ សូមទស្សនាការស្វែងរក កូនប្រុសរបស់លោក គុយ ម៉ន ដូចខាងក្រោម៖…
Read More...