លោកស្រី ផន សុភា ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី ផន សុភា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ ផន ម្ដាយឈ្មោះ ណេ បងស្រីទី១ឈ្មោះ ផន ស្រីនី និងបងប្រុសទី២ឈ្មោះ ផន ហ៊ុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៦០
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៤៤
លោកស្រី ផន សុភា ប្រកាសស្វែងរកក្រុមគ្រួសារ

លោកស្រី ផន សុភា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកលោកឪពុកឈ្មោះ ផន ម្ដាយឈ្មោះ ណេ បងស្រីទី១ឈ្មោះ ផន ស្រីនី និងបងប្រុសទី២ឈ្មោះ ផន ហ៊ុយ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។