លោកស្រី ហៀង សុខា ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង

លោកស្រី ហៀង សុខា  បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៨៣
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៥៤
លោកស្រី ហៀង សុខា ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង

លោកស្រី ហៀង សុខា  បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម