លោកស្រី ឃួន ស៊ីថា ប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយ និងបងស្រីទាំងពីរ

លោកស្រី ឃួន ស៊ីថា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយឈ្មោះ ជូ ស៊ីម បងស្រីទី១ឈ្មោះ ឃួន ស៊ីថន និងបងស្រីទី២ មិនចាំឈ្មោះ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧២។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៩៣
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៧៧
លោកស្រី ឃួន ស៊ីថា ប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយ និងបងស្រីទាំងពីរ

លោកស្រី ឃួន ស៊ីថា បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកអ្នកម្ដាយឈ្មោះ ជូ ស៊ីម បងស្រីទី១ឈ្មោះ ឃួន ស៊ីថន និងបងស្រីទី២ មិនចាំឈ្មោះ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧២។