ការ​ជួបជុំ​​គ្រួសារ​លើក​ទី៤២៖ លោ ក ទូង តូម ជួបជុំ​​បងប្រុស​ទី​១

លោក ទូង តូម ​មានលោក​ឪពុក​ឈ្មោះ ទូង អ្នក​​ម្ដាយ​ឈ្មោះ​ធី និង​មាន​បងប្អូន​​ចំនួន​៤​នាក់ គឺ​បង​ប្រុស ទី១ ឈ្មោះ ទូង វ៉ែល លោក ទូង តូម ​ជា​​កូន​ប្រុស​ទី២ និង​ប្អូនប្រុស​ទី៣​ឈ្មោះ ទូង អេល ​និង​​ប្អូន​​ស្រី​ទី៤ឈ្មោះ ទូង ង៉ុះ។ ​ឆ្នាំ​១៩៧៥ លោក ទូង វ៉ែល ត្រូវ​​​ពួក​ប៉ុល​ពត​បញ្ជូន​ទៅ​នៅ​កង​ចល័ត​​ដំបន់​១០៧ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ១៩៧៩។ ​ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដដែល ​លោក ទូង វ៉ែល បាន​ចូល​ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ ហើយ​​ត្រូវ​ហាត់​រៀន​រយៈពេល​​៦​ខែ​ក៏​ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​ភ្នំពេញ ។ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨៣ លោក ទូង វ៉ែល បាន​ត្រឡប់​ទៅ​លេង​ស្រុក​កំណើត​បាន​ម្ដង និង​បាន​បាត់​ដំណឹង​​​​រហូត​មក​។

 

          ​​ក្រុម​ការងារ ​នៃ​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​​ជា​សុបិន» បាន​ស្រាវជ្រាវ​រក​ឃើញ​បង​ប្រុស​​ទី​១​ឈ្មោះ ទូង វ៉ែល ​ដែល​កំពុង​តែ​រស់នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្ដាល។

 

         សូម​ទស្សនា​​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោក ទូង តូម ដូច​ខាង​ក្រោម!

 

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៣៥៣
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៧៣៧
ការ​ជួបជុំ​​គ្រួសារ​លើក​ទី៤២៖ លោ ក ទូង តូម ជួបជុំ​​បងប្រុស​ទី​១

លោក ទូង តូម ​មានលោក​ឪពុក​ឈ្មោះ ទូង អ្នក​​ម្ដាយ​ឈ្មោះ​ធី និង​មាន​បងប្អូន​​ចំនួន​៤​នាក់ គឺ​បង​ប្រុស ទី១ ឈ្មោះ ទូង វ៉ែល លោក ទូង តូម ​ជា​​កូន​ប្រុស​ទី២ និង​ប្អូនប្រុស​ទី៣​ឈ្មោះ ទូង អេល ​និង​​ប្អូន​​ស្រី​ទី៤ឈ្មោះ ទូង ង៉ុះ។ ​ឆ្នាំ​១៩៧៥ លោក ទូង វ៉ែល ត្រូវ​​​ពួក​ប៉ុល​ពត​បញ្ជូន​ទៅ​នៅ​កង​ចល័ត​​ដំបន់​១០៧ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ១៩៧៩។ ​ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដដែល ​លោក ទូង វ៉ែល បាន​ចូល​ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ ហើយ​​ត្រូវ​ហាត់​រៀន​រយៈពេល​​៦​ខែ​ក៏​ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​ភ្នំពេញ ។ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨៣ លោក ទូង វ៉ែល បាន​ត្រឡប់​ទៅ​លេង​ស្រុក​កំណើត​បាន​ម្ដង និង​បាន​បាត់​ដំណឹង​​​​រហូត​មក​។

 

          ​​ក្រុម​ការងារ ​នៃ​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​​ជា​សុបិន» បាន​ស្រាវជ្រាវ​រក​ឃើញ​បង​ប្រុស​​ទី​១​ឈ្មោះ ទូង វ៉ែល ​ដែល​កំពុង​តែ​រស់នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្ដាល។

 

         សូម​ទស្សនា​​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោក ទូង តូម ដូច​ខាង​ក្រោម!