ការ​​ជួបជុំ​គ្រួសារ​លើក​ទី​១៣- លោក ជុំ បឹង និង​លោក ជុំ វឿន និង​បងប្អូន

លោក ជុំ បឹង បាន​ដាក់​ពាក្យ​មក​ស្វែងរក​បងប្រុស​​ទី​៤​ឈ្មោះ ជុំ វឿន ដែល​បាន​​បាត់​ដំណឹង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម។ ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ណាស់ ក្រោយ​ពេល​លោក ជុំ បឹង ដាក់​ពាក្យ​កម្មវិធី​បាន​រយៈពេល​៣​ខែ លោក ជុំ វឿន ដែល​ជា​បងប្រុស​ទី​៤​ក៏​បាន​​​ដាក់​ពាក្យ​កម​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដែរ​ដើម្បី​​ប្រកាស​ស្វែងរក​បងប្អូន​ដែល​បាន​បាត់​ដំណឹង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម។

នេះ​ជា​ករណី​ទី​១​ហើយ ដែល​​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​ស្វែងរក​សាច់ញាតិ​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន»

 

សូម​ទស្សនា​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោក ជុំ បឹង ​លោក ជុំ រឿន និង​បងប្អូន ដូច​ខាង​ក្រោម!

))))

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៣០១
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៨៥
ការ​​ជួបជុំ​គ្រួសារ​លើក​ទី​១៣- លោក ជុំ បឹង និង​លោក ជុំ វឿន និង​បងប្អូន

លោក ជុំ បឹង បាន​ដាក់​ពាក្យ​មក​ស្វែងរក​បងប្រុស​​ទី​៤​ឈ្មោះ ជុំ វឿន ដែល​បាន​​បាត់​ដំណឹង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម។ ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ណាស់ ក្រោយ​ពេល​លោក ជុំ បឹង ដាក់​ពាក្យ​កម្មវិធី​បាន​រយៈពេល​៣​ខែ លោក ជុំ វឿន ដែល​ជា​បងប្រុស​ទី​៤​ក៏​បាន​​​ដាក់​ពាក្យ​កម​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» ដែរ​ដើម្បី​​ប្រកាស​ស្វែងរក​បងប្អូន​ដែល​បាន​បាត់​ដំណឹង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម។

នេះ​ជា​ករណី​ទី​១​ហើយ ដែល​​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​បាន​ដាក់ពាក្យ​មក​ស្វែងរក​សាច់ញាតិ​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន»

 

សូម​ទស្សនា​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោក ជុំ បឹង ​លោក ជុំ រឿន និង​បងប្អូន ដូច​ខាង​ក្រោម!

))))