ការ​ជួបជុំ​លើក​ទី៩- លោកស្រី ញ៉ែប សន្ទរី ជួបជុំ​ជាមួយ​​​សាច់ញាតិ

           លោកស្រី ញ៉េប សុន្ទរី មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ ញ៉េប សាគុណ ធ្វើការ​នៅ​ក្រសួង​នគបាល​ជាតិ​ ម្តាយ​ឈ្មោះ ឈុន លាក់ហេង និង​មាន​បង​ប្អូនចំនួន​​៨​នាក់ បងស្រី​ទី​១ ឈ្មោះ ញ៉េប លីហូត មាន​ប្តី​ឈ្មោះ នៅ ហ៊ីម ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ បងស្រី​ទី​២ ឈ្មោះ ញ៉េប លីហេង បង​ប្រុស​ទី​៣ ឈ្មោះ ញ៉េប សាវុឌ្ឍហៅ ពៅ បង​ប្រុស​ទី​៤ ឈ្មោះ ញ៉េប វីរវុឌ្ឍ ហៅ​ វី ទី​៥ឈ្មោះ​ ញ៉េប សុន្ទរី ហៅ ស្រី ប្អូនប្រុស​ទី​៦ ឈ្មោះ ញ៉េប រិទ្ធីវុឌ្ឍ ហៅ ប្រុសប្អូនប្រុស​ទី​៧ ឈ្មោះ ញ៉េប រតនាវុឌ្ឍ និង​ប្អូន​ប្រុស​ពៅ​ទី​៨ ឈ្មោះ ញ៉េប សាគុណបុណ្ណវុឌ្ឍ ហៅ បុល​។ លោកស្រី ញ៉េប សុន្ទរី បាន​ប្រ​កាស​ដំណឹង​ស្វែង​រក​បង​ប្អូន​សាច់​ញាតិ​ទាំង​អស់​ដែល​លោកស្រី​បាន​បែក​បាក់​​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប៉ុលពត។

 

           លោកស្រី​បាន​បែក​ពី​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម ដោយសារ​តែ​ត្រូវ​ពួក​ប៉ុលពត​ជម្លៀស​ទៅ​ធ្វើការ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្រួសារ និង​បាន​បាត់​ដំណឹង​រហូត​​មក​​ដល់​សព្វថ្ងៃ។ តាមរយៈ​ការ​​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ក្រុម​ការងារ​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» បាន​ស្វែង​រក​ឃើញ​​សាច់ញាតិ​​ខាង​ម្ដាយ​របស់​លោកស្រី។
 

            សូម​ទស្សនា​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោកស្រី ញ៉ែប សន្ទរី ដូច​ខាង​ក្រោម!​

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២៥៨
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៦២៩
ការ​ជួបជុំ​លើក​ទី៩- លោកស្រី ញ៉ែប សន្ទរី ជួបជុំ​ជាមួយ​​​សាច់ញាតិ

           លោកស្រី ញ៉េប សុន្ទរី មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ ញ៉េប សាគុណ ធ្វើការ​នៅ​ក្រសួង​នគបាល​ជាតិ​ ម្តាយ​ឈ្មោះ ឈុន លាក់ហេង និង​មាន​បង​ប្អូនចំនួន​​៨​នាក់ បងស្រី​ទី​១ ឈ្មោះ ញ៉េប លីហូត មាន​ប្តី​ឈ្មោះ នៅ ហ៊ីម ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ បងស្រី​ទី​២ ឈ្មោះ ញ៉េប លីហេង បង​ប្រុស​ទី​៣ ឈ្មោះ ញ៉េប សាវុឌ្ឍហៅ ពៅ បង​ប្រុស​ទី​៤ ឈ្មោះ ញ៉េប វីរវុឌ្ឍ ហៅ​ វី ទី​៥ឈ្មោះ​ ញ៉េប សុន្ទរី ហៅ ស្រី ប្អូនប្រុស​ទី​៦ ឈ្មោះ ញ៉េប រិទ្ធីវុឌ្ឍ ហៅ ប្រុសប្អូនប្រុស​ទី​៧ ឈ្មោះ ញ៉េប រតនាវុឌ្ឍ និង​ប្អូន​ប្រុស​ពៅ​ទី​៨ ឈ្មោះ ញ៉េប សាគុណបុណ្ណវុឌ្ឍ ហៅ បុល​។ លោកស្រី ញ៉េប សុន្ទរី បាន​ប្រ​កាស​ដំណឹង​ស្វែង​រក​បង​ប្អូន​សាច់​ញាតិ​ទាំង​អស់​ដែល​លោកស្រី​បាន​បែក​បាក់​​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប៉ុលពត។

 

           លោកស្រី​បាន​បែក​ពី​គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម ដោយសារ​តែ​ត្រូវ​ពួក​ប៉ុលពត​ជម្លៀស​ទៅ​ធ្វើការ​ឆ្ងាយ​ពី​គ្រួសារ និង​បាន​បាត់​ដំណឹង​រហូត​​មក​​ដល់​សព្វថ្ងៃ។ តាមរយៈ​ការ​​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ក្រុម​ការងារ​មនុស្សធម៌ «នេះ​មិនមែន​ជា​សុបិន» បាន​ស្វែង​រក​ឃើញ​​សាច់ញាតិ​​ខាង​ម្ដាយ​របស់​លោកស្រី។
 

            សូម​ទស្សនា​​វីដេអូ​ជួបជុំ​របស់​លោកស្រី ញ៉ែប សន្ទរី ដូច​ខាង​ក្រោម!​