លោក អ៊ុច ទេពវុទ្ធី ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសស្រី

លោក អ៊ុច ទេពវុទ្ធី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី២ឈ្មោះ អ៊ុច ស្រីមុំ និងប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ អ៊ុច ប្រុសនាង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៩៣
ម្សិលមិញ ៦៦៣
សរុប ៣៤៩៥៦៤
លោក អ៊ុច ទេពវុទ្ធី ប្រកាសស្វែងរកប្អូនប្រុសស្រី

លោក អ៊ុច ទេពវុទ្ធី បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីទី២ឈ្មោះ អ៊ុច ស្រីមុំ និងប្អូនប្រុសទី៣ឈ្មោះ អ៊ុច ប្រុសនាង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម។