លោកស្រី ពៀច សុខគីម ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទីូ១ បងថ្លៃស្រី និងក្មួយ

លោកស្រី ពៀច សុខគីម បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ពៀច សូរិកា ឬ តាំង គួងហេង ហៅ គុណ បងថ្លៃស្រីឈ្មោះ ក្អួក និងក្មួយប្រុសម្នាក់ មិនចាំឈ្មោះ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៣០២
ម្សិលមិញ ៣១៥
សរុប ៣៥០៦៨៦
លោកស្រី ពៀច សុខគីម ប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទីូ១ បងថ្លៃស្រី និងក្មួយ

លោកស្រី ពៀច សុខគីម បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី១ឈ្មោះ ពៀច សូរិកា ឬ តាំង គួងហេង ហៅ គុណ បងថ្លៃស្រីឈ្មោះ ក្អួក និងក្មួយប្រុសម្នាក់ មិនចាំឈ្មោះ ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។