លោកស្រី ហៀង សុខា ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង

លោកស្រី ហៀង សុខា  បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិតដោយ
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៥៨
ម្សិលមិញ ៦២
សរុប ៥៨៥៩
លោកស្រី ហៀង សុខា ប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង

លោកស្រី ហៀង សុខា  បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកបងស្រីឈ្មោះ ហៀង ស៊ុនហេង ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម