លោកស្រី ថុល ផាន ប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីទាំងពីរនាក់

លោកស្រី ថុល ផាន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីទី១ឈ្មោះ ជឹម ផល ហៅ ហល​ និងកូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ជឹម សុភាព ហៅ ហួច ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។

ដំណឹងថ្មី
សហការផលិត
ចំនួន អ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១២៥
ម្សិលមិញ ១៤២
សរុប ១៩១៩២៩
លោកស្រី ថុល ផាន ប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីទាំងពីរនាក់

លោកស្រី ថុល ផាន បានដាក់ពាក្យមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌«នេះមិនមែនជាសុបិន»ដើម្បីប្រកាសស្វែងរកកូនស្រីទី១ឈ្មោះ ជឹម ផល ហៅ ហល​ និងកូនស្រីទី៣ឈ្មោះ ជឹម សុភាព ហៅ ហួច ដែលបានបែកគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម។